فریزر رویه میز کار

فریزر رویه میز کار | سری SCF

فریزر رویه میز کار به منظور نگهداری مواد اولیه همچون سبزیجات، مواد پروتئینی، پنیر پیتزا و دیگر مواد اولیه به صورت منجمد ...