تجهیزات گرم

کابینت گرم زمینی پشتی دار | سری TASCA

کابینت گرم: کابینت گرم زمینی پشتی دار از یک محفظه فلزی همراه با المنت و سیستم فرمان و تنظیم دما تشکیل شده است که با روشن ...

بن ماری گرم | سری HB

بن ماری گرم: بن ماری گرم که به منظور گرم نگهداشت مواد غذایی داخل بن ماری به روش حرارت دهی غیر مستقیم مورد استفاده قرار م ...

کابینت گرم زمینی | سری TASC

کابینت گرم: کابینت گرم از یک محفظه فلزی همراه با المنت و سیستم فرمان و تنظیم دما تشکیل شده است که با روشن شدن المنت آن، ...

گرم خانه سیب زمینی | سری WFS

شوت سیب زمینی وسیله ای است که از آن به منظور نمایش و نگهداری تازه و گرم سیب زمینی های سرخ شده در پشت کانتر رستوران ها و ...

اجاق زمینی کوره دار | مدل BSG

اجاق زمینی کوره دار به منظور حرارت دهی به دیگ و متحویات داخل آن جز یکی از بهترین وسایل پخت و پز صنعتی محسوب می گردند که ...