اجاق زمینی کوره دار

اجاق زمینی کوره دار | مدل BSG

اجاق زمینی کوره دار به منظور حرارت دهی به دیگ و متحویات داخل آن جز یکی از بهترین وسایل پخت و پز صنعتی محسوب می گردند که ...