بن ماری

بن ماری گرم | سری HB

بن ماری گرم: بن ماری گرم که به منظور گرم نگهداشت مواد غذایی داخل بن ماری به روش حرارت دهی غیر مستقیم مورد استفاده قرار م ...