تجهیزات سرد

یخچال ایستاده مرکزی | مدل SR-2150

یخچال ایستاده با ظاهری ساده و کاربردی به گونه ای طراحی شده اند تا حجم مناسبی از مواد غذایی مختلف را حتی با ظروف بن ماری ...