ترولی حمل دیگ

ترولی حمل دیگ | سری CPBC

ترولی حمل دیگ به منظور حمل انواع دیگ، اجسام بزرگ همچون میز و صندلی، مواد اولیه ورودی به آشپزخانه، جابجایی میز و صندلی در ...