ترولی حمل سینی

ترولی حمل ترکیبی سینی و بن ماری | سری CPT

ترولی حمل ترکیبی به منظور حمل انواع سینی و بن ماری سایر 1/1 و 2/1 طراحی و ساخته شده است. جنس بدنه این ترولی از پروفیل اس ...