ترولی حمل

ترولی حمل دیگ | سری CPBC

ترولی حمل دیگ به منظور حمل انواع دیگ، اجسام بزرگ همچون میز و صندلی، مواد اولیه ورودی به آشپزخانه، جابجایی میز و صندلی در ...

ترولی حمل ظروف | سری CR

ترولی حمل ظروف به منظور حمل انواع ظروف، بشقاب، لیوان و… طراحی و ساخته شده است. جنس بدنه این ترولی از پروفیل استیل ...

ترولی حمل ترکیبی سینی و بن ماری | سری CPT

ترولی حمل ترکیبی به منظور حمل انواع سینی و بن ماری سایر 1/1 و 2/1 طراحی و ساخته شده است. جنس بدنه این ترولی از پروفیل اس ...