فریزر ایستاده

فریزر ایستاده مرکزی | مدل SF-2150

فریزر ایستاده با ظاهری ساده و کاربردی به گونه ای طراحی شده اند تا حجم مناسبی از مواد غذایی مختلف را حتی با ظروف بن ماری ...