کابینت مرکزی

کابینت مرکزی کشودار و درب کشویی | سری TAC

کابینت مرکزی کشودار و درب کشویی: این سری از کابینت ها، دارای دو درب کشویی می باشند که برای محیط های کوچک و کم جا که فضای ...