یخچال رویه میز کار

یخچال رویه میز کار | سری SCR

از یخچال رویه میز کار به منظور نگهداری مواد اولیه همچون سبزیجات تازه، مواد پروتئینی آماده سازی شده، مواد غذایی نمه فراور ...