یخچال صنعتی

تاپینگ سرد | مدل VRX-2000

یخچال VRX نوعی یخچال کامل افقی (خوابیده) است که بر روی میز یا یخچال آماده سازی پیتزا ایتالیایی، یخچال رویه میز کار و یا ...

تاپینگ سرد | مدل VRX-1500

یخچال VRX نوعی یخچال کامل افقی (خوابیده) است که معمولا  بر روی میز یا یخچال آماده سازی پیتزا ایتالیایی، یخچال رویه میز ک ...

یخچال ایستاده مرکزی | مدل SR-2150

یخچال ایستاده با ظاهری ساده و کاربردی به گونه ای طراحی شده اند تا حجم مناسبی از مواد غذایی مختلف را حتی با ظروف بن ماری ...