cabin

کابینت زمینی کنجی درب لولایی | سری ALB

کابینت زمینی کنجی درب لولایی: این سری از کابینت ها جهت استقرار در کنج و گوشه های آشپزخانه ها مناسب می باشند. توسط یک درب ...

کابینت مرکزی کشودار و درب کشویی | سری TAC

کابینت مرکزی کشودار و درب کشویی: این سری از کابینت ها، دارای دو درب کشویی می باشند که برای محیط های کوچک و کم جا که فضای ...

کابینت زمینی پشتی دار بدون درب | سری TAAG

کابینت: کابینت محفظه ای است که به منظور انبارش و نگهداری وسایل، مواد اولیه و تجهیزات پخت و پز در آشپزخانه بکار گرفته می ...