cold bar cr&ni

بار سرد | سری CBS

در کافه‌های به روز دنیا، بخشی مجزایی به نام بار سرد وجود دارد که دارای ابزارهای تخصصی جهت آماده سازی انواع  نوشیدنی‌های ...